ETC Play använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Användarvillkor

Användarvillkor ETC Play


Inledande bestämmelser

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av streamingtjänsten ETC Play ("Tjänsten"). Användarvillkoren reglerar också den behandling av personuppgifter som sker när du använder Tjänsten samt ETC Play AB:s och ETC-företagsgruppens behandling av de personuppgifter som hanteras inom Tjänsten.

Tjänsten tillhandahålls av ETC Play AB (”ETC” eller ”vi”) i samarbete med ETC-företagsgruppen. ETC Utveckling AB är moderbolag för bolagen inom ETC-företagsgruppen.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Tekniska specifikationer

Tjänsten är en abonnemangstjänst som ger betalande användare tillgång till en webbsajt där filmer och annat material har samlats och presenteras via inbäddade videospelare som tillhandahålls av tredje part. Webbsajten är utvecklad för att fungera i moderna och populära webbläsare, som Chrome, Edge och Safari. Användaren förväntas använda den senaste stabila versionen av någon av dessa webbläsare när hen tar del av Tjänsten. ETC strävar efter att Tjänsten ska fungera väl tillsammans med medieströmningsenheter som till exempel Chromecast, men vi kan inte fullt ut garantera detta.

Du är själv ansvarig för anslutningen, och eventuella trafikavgifter, till Internet.

Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy. ETC avser att regelbundet informera dig som användare om nyheter kring Tjänsten. Det betyder vanligtvis att vi skickar ett nyhetsbrev per vecka. Du kan när som helst välja att sluta få nyhetsbrev, utan att det påverkar din tillgång till Tjänsten.

Ditt Abonnemang

Ditt abonnemang löper tillsvidare. Du kan när som helst välja att avsluta genom att kontakta ETC:s kundtjänst på ​kundtjanst@etc.se​eller 08-410 359 00. Du har då tillgång till tjänsten till slutet av din månatliga faktureringsperiod.

Abonnemanget kan för viss användare börja med en gratis provmånad. ETC Play förbehåller sig rätten att avgöra vem som har rätt till en kostnadsfri testperiod. Exempelvis är en som nyligen avslutat ett abonnemang inte aktuell.

Ordinarie pris för Tjänsten är 69 kronor/månad. Om priset skulle förändras gäller det för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats via din registrerade e-postadress.

Som användare har du tillgång till Tjänsten för personligt men inte kommersiellt bruk. Det betyder att ingen äganderätt tillfaller dig. Du kan exempelvis inte ordna offentliga visningar av ETC Play-innehåll. Du kan inte distribuera, ändra eller publicera verk från ETC Play.

ETC Play respekterar upphovsrätten. Allt material finns inte på våra egna servrar. Vi bäddar även in material från andra videoplattformar, som Youtube och Vimeo. Om du, som användare eller upphovsrättsägare eller juridisk representant för upphovsrättsägare, reagerar på något innehåll bör du genast kontakta tjänstens redaktör: ​play@etc.se​.

ETC-konto

Registrering

För att kunna använda Tjänsten behöver du registrera ett ETC-konto. All information du lämnar i samband med din registrering måste vara korrekt och du ansvarar själv för att hålla den uppdaterad. Du kan alltid ändra dina registrerade uppgifter genom att kontakta ​kundtjanst@etc.se​.

Endast fysiska personer som fyllt 16 år kan registrera ett ETC-konto.

När du registrerar ditt ETC-konto behöver du lämna uppgift om din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer. Du kommer även att uppmanas att lämna vissa övriga uppgifter om dig själv såsom namn och adress. Dessa uppgifter kan senare komma att kompletteras automatiskt med sådana uppgifter som du själv lämnar vid användningen av Tjänsten. 

Inloggning

Med ditt ETC-konto kan du fortsätta vara inloggad på ditt ETC-konto och röra dig mellan olika tjänster som ETC erbjuder, utan att behöva logga in på nytt (autologin). För att möjliggöra detta samtycker du till att ETC-kontot per automatik låter dig fortsätta vara inloggad när du rör dig mellan olika ETC-tjänster. Autologin innebär att när du är inloggad på ditt ETC-konto och du besöker en ny ETC-tjänst som du inte tidigare har besökt eller använt som inloggad med ETC-konto kan du komma att automatiskt vara inloggad med ditt ETC-konto. I dagsläget är endast ETC Play anslutet till systemet med ETC-konto, men fler tjänster som ETC erbjuder kommer att anslutas i framtiden. Du kommer att informeras när detta händer.

Dina inloggningsuppgifter

Ditt ETC-konto är personligt och du ansvarar för all aktivitet som sker med användning av ditt ETC-konto. Om någon annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter kan dessa komma att användas för att beställa tjänster eller produkter i ditt namn. Därför är det viktigt att du förvarar dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och att de inte kommer i orätta händer.

Om du vet eller har skäl att misstänka att någon annan har tillgång till dina inloggningsuppgifter, bör du genast kontakta ​kundtjanst@etc.se ​och be om att kontot spärras eller inloggningsuppgifterna ändras.

Du ansvarar själv för att logga ut från ditt ETC-konto och för att inte lämna din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet där du är inloggad, obevakad.

Avsluta ditt ETC-konto

Du kan när som helst avsluta ditt ETC-konto genom att skicka ett mail till kundtjanst@etc.se​. Notera dock att användning av Tjänsten kräver att du har ett aktivt ETC-konto. Det innebär att om du avslutar ditt ETC-konto kommer du inte längre att ha tillgång till Tjänsten, även om perioden som du har betalat för inte har löpt ut. I samband med att du avslutar ditt ETC-konto inleds en karantänperiod, se mer information under rubriken ”Avsluta ditt ETC-konto” i Personuppgiftspolicyn för ETC-konto.

Användning av ditt ETC-konto

Laglig användning

Du ansvarar för och är skyldig att säkerställa att all användning av ditt ETC-konto och Tjänsten sker i enlighet med Användarvillkoren och vid var tid tillämplig lag och god sed.

Du får inte använda skript, robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på annat sätt interagera med ETC-konto eller Tjänsten.

Användning av ETC-konto i strid med Användarvillkoren

Om det framkommer att ditt ETC-konto har använts i strid med Användarvillkoren eller om ETC har skälig anledning att befara att det har skett, förbehåller sig ETC rätten att omedelbart och utan föregående varning stänga ned eller tillfälligt spärra ditt ETC-konto.

Tillgänglighet

Ditt ETC-konto kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängligt på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. ETC ansvarar dock inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador som uppstår på grund av att du inte kan använda ditt ETC-konto på avsett sätt.


Immateriella rättigheter

ETC, eller ETC:s licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av ETC-konto. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för ETC-konto. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av ditt ETC-konto.

Du ansvarar för att material (text, bild, film, musik etc) som du tillgängliggör genom ETC-konto och/eller Tjänsten inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Till exempel, sådant material och tillgängliggörandet av detsamma får inte vara i strid med upphovsrättsliga eller varumärkesrättsliga regler.

Förändringar i ETC:s erbjudande

ETC kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla ETC-konto eller ersätta ETC-konto med en annan inloggningslösning. I sådant fall förbehåller sig ETC rätten att avsluta ditt ETC-konto, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med ETC genom att acceptera Användarvillkoren, utan ditt samtycke, kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av ETC Utveckling AB eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar ETC-konto.

Lagval och tvistelösning

Om du är bosatt inom EES-området (det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) regleras dessa Användarvillkor och din användning av ditt ETC-konto av lagen i det land där du är bosatt. Tvist med anledning av dessa Användarvillkor ska lösas av allmän domstol, om inte annat följer av tvingande lag.

Om du är bosatt utanför EES-området regleras dessa Användarvillkor och din användning av ditt ETC-konto av svensk lag. Tvist med anledning av dessa Användarvillkor ska i sådant fall lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på: ​kundtjanst@etc.se

0:00/ 0:00
Slow Fast
 • 0.5
 • 0.6
 • 0.7
 • 0.8
 • 0.9
 • 1
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5